Informasjon: TRACKS 1 - Fellesbok

Tracks 1 – Fellesbok –  engelsk for yrkesfag Vg1
Forfattere: Trond Chr. Anvik –  Richard Burgess – Petter Fuhre – Theresa Bowles Sørhus

Komponenter:

• Tracks 1 – Fellesbok – alt-i-ett-bok (tekstbok + oppgaver)
• Tracks 1 – Fellesbok lærer-cd
• Gratis nettsted: tracks.cappelen.no
• Lærerveiledning: gratis på nettstedet

Tracks 1 - fellesbok er et nytt alternativ i Tracks 1-serien. Kapittel 1–5 er identiske med fellesdelen i Tracks 1, mens kapittel 6 og 7 erstatter fagdelene i de øvrige bøkene.

Kompetansemålet som sier at eleven skal kunne “drøfte … verdier i ulike kulturer” står i fokus i de nye kapitlene, “Living Values” og “Working Values”. Elevene møter spennende temaer som kulturforskjeller, klimaforandring, vold, demokrati, kjønnsroller i arbeidslivet, HMS og barnearbeid.

Tracks 1 - fellesbok har egne cd-er for de to nye kapitlene og egne nettsider på tracks.cappelen.no.


Én bok for alle utdanningsprogram
Elever på yrkesfag har samme læreplan i engelsk som elever på andre utdanningsprogram, og skal opp til samme eksamen. Dette er en ny utfordring som vi har valgt å møte gjennom åtte ulike bøker eller én felles bok for alle utdanningsprogram for Vg1, og med én felles bok for Vg2.


Til sammen oppfyller læreverket kravene i den nye læreplanen for engelsk og tar hensyn til ulike læringsstiler og interesser for å øke elevenes motivasjon for engelskfaget. Differensiering gjennom ”Shortcuts”-versjoner av vanskelige tekster og systematisk, målrettet språktrening er blitt godt mottatt.

Lærer-CD-ene inneholder lytteøvelser, litteratur og sakprosa.

Nettstedet følger lærebokas organisering. Til alle kapitlene er det interaktive oppgaver som øver inn grammatikk og vokabular. Nettstedet har bl. a. lydstoff og lærerveiledning.
 

Web resource

Informasjon og bestillingsfakta

http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=5010&artid=3889